دین و زندگی

فصلنامه آفاق داستان جامعه ماست. قصه ای مربوط به سالهای آغازین دهه هشتاد خورشیدی. در آن سالها، کمبود امکانات فرهنگی باعث گردید که تعدادی از فعالان فرهنگی و اجتماعی، با توجه به نیازهای فکری و فرهنگی جامعه فرهیخته کشور، مجله ای را پی ریزی کنند که به صورت فشرده به نیازهای روزشان پاسخ بایسته ارائه کند.
قرار بر این شد که مجله آفاق، به صورت موضوعی تهیه و تدوین شود. در هر شماره ابتدا موضوع در قالب اندیشه از منابع اصیل آن معرفی شود؛ سپس از منظر اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان نقد و بررسی شود؛ در ادامه آموزه های دینی در ارتباط با آن ارائه گردد و در خاتمه منبعی درخور برای مطالعه افزونتر معرفی شود.

در موضوع رابطه دین و زندگی، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. دیدگاهی معتقد است که دین و زندگی ارتباطی با هم ندارند. ساحت دین جداست و زندگی ساحتی دیگر دارد. آنچه امروز به سکولاریسم معروف شده است، همین دیدگاه را دارد. البته برخلاف آن چه بسیاری گمان می کنند، سکولاریسم به معنای ضدیت یا نفی دین نیست؛ بلکه به این معناست که دین زمان، مکان و ساحتی مشخص دارد و نباید سایر عرصه های زندگی را در بر بگیرد.

در مقابل آن، دیدگاه دیگری معتقد است که دین در هم عرصه های زندگی انسان حضور دارد. اصولا دین برای این آمده است که همه عرصه های زندگی انسان را به مورد خطاب قرار دهد. در این شماره به موضوع سکولاریسم پرداخته ایم.

سرمقاله / سید موسی صدر

سكولاريسم / تي. اف. مك ماهون / مترجم: عليرضا  اخلاقي

اسلام و سكولاريسم / دكتر محمد بهي / ترجمه و تلخيص: محمد جمعه اميني

سكولاريسم در  پرتو نقد  متفكران غربي / محمد صادق عادلي

سكولاريسم در نگاه مسلمانان / سيد موسي صدر

دين  و  زندگي / سيد ابراهيم سجادي

نگاهي به كتاب «العلمانية» نوشته علامه محمد مهدي شمس الدين / سيد حبيب الله طاهري

دين  و  زندگي در نوشته ها و آثار شهيد صدر / محمد محقق بلخي

مقالات مرتبط

دین و زندگی
دین و دولت
اسلام و دموکراسی