دین و دولت

شماره پيشين را به مسئله «دين و زندگي» اختصاص داديم و رابطه آن دو را از دو ديدگاه غربي و اسلامي واشكافي كرديم. در اين شماره به يكي از مصاديق و جلوه‌هاي ويژه زندگي يعني سياست مي‌پردازيم و از رابطه دين و سياست سخن مي‌گوييم.

پرسشی كه در اين شماره به دنبال پاسخ آن هستيم اين است كه آيا دين و سياست با هم ارتباط و پيوند دارند يا نه؟ آيا دين مي‌تواند در عرصه سياست نقش بازی كند يا خير؟ و به تعبير واضح­تر، آيا مي‌توان سياست را بر اساس دين سامان داد يا نه؟ براي درك و دستيابی به پاسخ دقيق اين پرسش بايد مؤلفه‌های آن يعنی دين و سياست را تعريف كرد و مقصود از آنها را توضيح داد؛ زيرا وضوح پرسش كمك زيادی در يافتن پاسخ دقيق و نقد پاسخهای غير دقيق می كند.

عناوین این شماره عبارتند از:

سرمقاله

رويكردهای سكولاريستی در باب رابطه دين و دولت / چارلز تيلور / ترجمه: عليرضا اخلاقي

تأملي بر مقاله “رويكردهاي سكولاريستي در باب رابطه دين و دولت” / سيد موسي صدر

 دين و سياست / عباس­علی عميد زنجانی / ترجمه: محمد­جمعه امينی

نقد متفكران غربي بر دولت بريده از اخلاق و معنويت / محمدصادق عادلي

دين و سياست در نگاه و رفتار مسلمانان / سيد موسي صدر

دين، جامعه وحكومت / گفت و گو با آيت الله علامه سيدمحمد حسين فضل الله / گفت و گو: مجيد مرادی

فلسفه سياسی دين / سيد ابراهيم سجادی

گزارش كتاب “نسبت دين و دنيا” / سید حبیب الله طاهری

مقالات مرتبط

دین و زندگی
دین و دولت
اسلام و دموکراسی