اسلام و خانواده

طبيعت بشر اين گونه است كه نسبت به اهميت و ارزش نعمت ها و امكانات وجودي اش غافل است و تا زماني كه از دست شان نداده است قدر و ارزش آنها را درك نمي كند. تنها هنگامي به اهميت آنها پي مي برد كه از دست شان بدهد. چشم، گوش، دست وپا، سلامتي، امنيت و… از اين گونه است. يكي از نعمتهاي بسيار مهم كه از اهميت و ارزش آن بي-اطلاع هستيم و اين بي اطلاعي هم ناشي از نزديكي بيش از اندازه آن به ما است، نعمت خانواده است. ما در خانواده به دنيا مي آييم و در آن رشد مي كنيم و همين انس و الفت هميشگي مانع از درك اهميت و نقش بسيار سازنده و بي بديل آن مي شود. ارزش خانواده را كساني مي دانند كه در خانواده به دنيا نيامده يا در كودكي از آن محروم شده اند.

عدم درك و شناخت اهميت و جايگاه نعمتها به طور كلي و نعمت خانواده به خصوص، دو پيامد ناگوار دارد: نخستين اثر و پيامدش ناسپاسي نسبت به خالق و صاحب اين نعمتها است كه به شدت در منابع ديني از آن نكوهش شده است. دومين اثرش فقدان حساسيت و احساس مسئوليت نسبت به حفظ و صيانت از آنها در برابر خطرها و آسيبها است. هر يك از دو پيامد فوق باعث سلب نعمتها مي شود. اما پيامد دوم زودتر تأثیر مي گذارد و شايد به يك معنا پيامد دوم كيفر پيامد اول يعني ناسپاسي باشد و سلب نعمتها و از كف بيرون رفتن آنها- بنا به تعبير سعدي- در حقيقت از طريق سلب احساس مسئوليت و حساسيت نسبت به حفظ و صيانت از نعمتها انجام مي گيرد كه در اين صورت ناسپاسي علت بعيد و فقدان حساسيت و احساس مسئوليت علت قريب سلب نعمتها شمرده خواهد شد.
به هرحال در اين شماره آفاق به بحث پيرامون خانواده مي پردازيم. نعمت مغفول مانده اي كه وجودش بستر پيدايش و زايش خيلي از نعمتها و عدمش زمينه ساز فقدان بسيار ديگر است. بدان اميد كه بتوانيم پيش از آنكه از دستش بدهيم به اهميت ونقش آن در زندگي آگاهي يابيم و در حفظ و بارور كردن آن بكوشيم.

در این شماره می خوانیم:

سرمقاله / سید موسی صدر / ص 5.

عوامل انسجام و فروپاشي خانواده از ديدگاه اسلام/ عبدالحسين نوري /ص 13.

نقش خانواده در تربيت فرزند/ محمّد علي فكوري/ ص 36.

سنت‌های غلط در خانواده / محمدحسین صادقی / ص 76.

خانواده و خشونت / سکینه محرابی/ ص 99.

عوامل از هم پاشيدگي خانواده / دکتر سید عبدالحمید معصومی/ ص 121.

خانواده مسلمان/ علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله(ره) / ترجمه: محمدجمعه امینی/ ص 131.

همگرايي در خانواده / سيد ابراهيم سجادي/ ص 166.

گزارش کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» / رقیه مقدسی/ ص 191.

مقالات مرتبط

دین و زندگی
دین و دولت
اسلام و دموکراسی